Sal-sjuke svensken i Hongkong får inte flyttas

Den svenske man som vårdas i Hongkong för svår akut luftvägsinfektion, sal, får inte flyttas till Schweiz, där han är bosatt.
Tanken var att han skulle få fortsatt vård i Schweiz, men svenskens läkare anser att han är i alltför dåligt skick för att kunna flygas till ett annat land. På torsdagen fick svensken myndigheternas klartecken till att lämna Hongkong och Universitetssjukhuset i Zürich hade erbjudit sig att ta emot honom.