Uttalande ger fler frågetecken kring USA-invasion

Osäkerheten om vad som egentligen händer i Bagdad är fortfarande stor. Uppgifterna om att amerikanska trupper skulle befinna sig inne i den irakiska huvudstaden har ännu inte kunnat bekräftas men upprepades av USA:s militäre talesman under den dagliga presskonferensen i högkvarteret i Qatar.
Generalmajor Victor Reunart beskrev Bagdadkartan och de amerikanska truppernas rörelse, men hans uttalande föranledde nya frågetecken. Motsägelsefulla uppgifter Han sa att den amerikanska styrkan närmade sig Bagdads centrum söderifrån och sen avvek vidare mot väst ut från centrum. Det motsäger tidigare amerikanska uppgifter om att trupperna är inne i Bagdad för att stanna. Under hela dagen har irakiska enheter vid Bagdads flygplats genomfört sporadiska anfall mot de amerikanska trupperna där, men har slagits tillbaka utan större amerikansk ansträngning, enligt USA:s centrala kommando. Internationella TV-stationer har visat bilder inifrån terminalbyggnaden och de amerikanska soldaterna närvaro där motsäger effektivt den irakiska regimens påstående att USA-trupperna ska ha drivits bort från området. Hundratals skadade till sjukhus Från Bagdads västra och sydvästra delar har artillerield hörts under hela dagen och Internationella Röda Kors-kommittén säger nu att hundratals skadade har förts till olika sjukhus i Bagdad – en kraftig ökning jämfört med tidigare. Inne i stadskärnan finns inga tecken på strider, däremot rapporterar nyhetsbyråerna om en allt större irakisk militär närvaro, inklusive milismän från Saddam Fedayeen i sina karakteristiska svarta uniformer. Än har den fruktade irakiska motoffensiven inte förverkligats och frågan som både bedömare, och säkert också dom enskilda amerikanska soldaterna ställer nu är om det Republikanska gardet överhuvudtaget finns kvar som en stridsduglig kraft.
Lars Kobbe