Likfynd vid Basra

Brittiska trupper har i södra Irak upptäckt vad som förmodas vara en flera år gammal massgrav. I vad som beskrivs som ett lagerhus hittades kistor och plastkassar som kan innehålla resterna av 200 människor.
De brittiska styrkorna har på samma plats också hittat ett stor antal fotografier av människor som av allt att döma utsatts för svår tortyr. Lagerbyggnaden där fynden gjordes ligger i trakten av Basra, rapporterar Reuters. Byggnaden har stängts och experter tillkallats. De ska undersöka vad som kan ligga bakom fyndet av kvarlevorna efter de många dödsoffren.