USA fördelar Irakoljan

En grupp exil-irakier och högt uppsatta amerikanska regeringstjänstemän har kommit överens om att de stora internationella oljebolagen ska ha en ledande roll i återuppbyggnaden av Iraks oljeindustri när USA:s krig i Irak är över, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
Beslutet fattades på ett möte i London under lördagen. Ett kontrakt om kortsiktiga reparationer - som till exempel släckningar av oljebränder - har ett dotterbolag till Halliburton fått. Dick Cheney tillhörde ledningen för Halliburton innan han blev USA:s vicepresident. På lång sikt blir det de stora oljebolagen i främst USA och Europa som ska konkurrera om kontrakten på oljeutviningen i Irak. Det framgår av dokument som Reuters har tagit del av från lördagens London-möte. Irak beräknas ha de näst största olje-reserverna i världen efter Saudi Arabien.