Belgisk lagändring skyddar Sharon

Belgiens parlament har nu ändrat den lag som gjorde det möjligt att ställa utländska medborgare inför rätta i belgiska domstolar för krigsförbrytelser.
Genom lagändringen vill den belgiska regeringen hindra åtal som det uppmärksammande fallet med Israels premiärminister Ariel Sharon. Överlevande i massakern 1982 i de palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila i Libanon har stämt Sharon - då isralisk försvarsminister som högste ansvarig för massdödandet i lägren. Tidigare har Belgiens högsta domstol beslutat att Ariel Sharon kan ställas inför rätta i Belgien för krigsförbrytelser när hans ämbetstid som premiärminister är över. Stämningar mot den tidigare amerikanske presidenten George Bush den äldre och utrikesminister Colin Powell för deras roll i det förra Irak-kriget - 1991- har också lämnats till belgisk domstol. Lagändringen nu innebär att belgiska domstolar kan avvisa den här typen av stämningar.