Oljepriset stiger – då byter bönderna bransch

De stigande priserna på el och olja har skapat nya möjligheter för landets lantbrukare. Både biobränsle från skogen och spannmål har blivit attraktiva som bränsle och allt fler bönder ser nu energibranschen som ett alternativ till det traditionella jordbruket.
Ett exempel finns i Örsundsbro mellan Enköping och Uppsala, där tio lantbrukare driver en fjärrvärmepanna. Arne Nordfors som är VD för Agrovärme visar runt i den lilla värmepannan i Örsundsbro, en av dom två i Enköpings kommun som ägs gemensamt av lantbrukare och Lantmännen. Lönsamt extraknäck Flis från skogen värmer upp åtta större fastigheter som till exempel skolan och ålderdomshemmet, och för Arne Nordfors som egentligen odlar spannmål har det blivit ett lönsamt extraknäck. – Man kan inte sitta med armarna i kors och vänta på att man ska bli försörjd utan det gäller att hitta alternativ, säger han. Flera gör likadant Enligt LRF gör allt fler lantbrukare som i Örsundsbro. Både spannmål och biobränsle av andra slag, till exempel det snabbväxande träslaget Salix går bra att elda. I takt med de stigande priserna på el och olja har alternativa energislag blivit allt mer intressanta. Ett femtiotal värmeanläggningar i landet drivs som den i Örsundsbro av lantbrukare. Mycket pengar att hämta Mest pengar finns att hämta från mer förädlade produkter och LRF driver redan flera projekt för att skynda på utvecklingen. Tillsammans med Lantmännen har man exempelvis redan en etanolfabrik i Norrköping som enligt uppgift går bra, det finns redan planer för minst två till fabriker.
Daniel Rundqvist