Riksbankschefen vill ha högre överskottsmål

Trots att statsminister Göran Persson avvisat förslaget om buffertfonder sa LO-basen Wanja Lundby-Wedin i går att hon ska fortsätta kämpa för sådana om det blir ett ja till EMU. Riksbankschefen Lars Heikensten, som deltog vid EU:s finansministermöte i Aten i helgen, säger att han tycker att det är bättre att betala av på statsskulden och öka budgetöverskottet än att ha buffertfonder.
– Jag tycker att det rakaste är att man amorterar på statsskulden eftersom jag inte förstår poängen med andra typer av konstruktioner, säger Lars Heikensten. Jag har hela tiden förordat att man istället har ett litet högre överskottsmål. Sen kan man göra mycket annat också för att hantera det här med en åldrande befolkning. Det handlar helt enkelt om att få ut mycket människor på arbetsmarknaden. ”Ingen praktisk skillnad” – Buffertfonder är ju bara ett ord till dess att man vet vad innebörden är. Du kan till exempel tänka dig att du amorterar och betalar av en skuld, eller att du lägger pengar på lager. Sen är det samma beslutsfattare som hanterar bådadera. Då är det ju egentligen ingen praktisk skillnad. – Jag har själv inte sett ett behov av att kalla något för buffertfond utan jag tycker det naturliga är att man drar ner den statliga skulden och på så sätt skapar sig handlingsfrihet. Riksbankschef Lars Heikensten tycker också att han har stöd för det här bland många av de politiska partierna. ”Statsfinanser inte bra” – Som jag har uppfattat det så har ett antal partier kommit överens om att det kan vara klokt att ha ett litet högre överskottsmål just i syfte att amortera snabbare på statens skuld. Statsskulden är nu ungefär lika stor som den var när krisen bröt ut i början av 90-talet så vi har inte en jättebra statsfinans även om den är bättre än för ett par år sedan. Det är bara bra att man får en litet mindre offentlig skuld och det verkar man ju vara inne på nu. På måndag väntas LO:s styrelse besluta att hålla sig neutrala – alltså att inte rekommendera medlemmarna att säga vare sig ja eller nej till EMU.
Willy Silberstein