Kinas regering medger finskt dödsfall i SAL

De kinesiska myndigheterna medger nu att 52 personer har dött i den akuta lungsjukdomen SAL -- och för första gången också en utländs medborgare. En finsk man, som arbetade för FN:s ILO i Peking, ska ha dött i SAL idag, efter att ha blivit sjuk runt den 23 mars.
Fem personer har dött i Kina bara idag, enligt myndigheterna, och sammanlagt omkring 1 100 personer har blivit sjuka. Kritik mot undanhållen information Kina har fått mycket kritik för att man inte berättat om smittan, som började i Guandongprovinsen redani höstas. Efter omfattande kritik för att ha undanhållit information om sjukdomens spridning har de kinesiska myndigheterna kommit med en ursäkt för att Kina inte informerat tillräckligt. Borde haft tätare kontakt Ansvariga inom sjukvården borde ha haft en tätare kontakt med medierna. Vi ber om ursäkt för detta, så sa den högste chefen för den kinesiska myndighet som handhar smittskyddsfrågor nu i veckohelgen. En ledande politiker i Kina antydde också att ett nytt sätt att sprida information om smittsamma sjukdomar ska införas i Kina. De första fallen av SAL anses ha inträffat i Guangdong-provinsen i södra Kina i november förra året. Tar kritik på allvar Genom uttalanden på hög nivå tar Kina den skarpa internationella kritiken på allvar. Det tog flera månader innan uppgifterna om antalet dödsfall och smittbärare i Kina nådde omvärlden. Hälften av alla dödsfall som orsakats av SAL har skett i södra Kina. WHO, Världshälsoorganisationen har sedan några dagar ett läkarlag på plats i Guangdong-provinsen. En av WHO-gruppens främsta uppgifter är att försöka bestämma exakt var och hur smittan uppstod. Läkarna letar efter personer som de kallar högrisksmittbärare, människor som av någon anledning sprider smitta till ett större antal andra personer. 800 sjukdomsfall I Hongkong där sjukdomen fortfarande tycks ha störst fortsatt spridning avled på lördagen ytterligare tre personer. Dessutom isolerades ytterligare 39 fall. I Hongkong har sammanlagt 20 dödsfall registrerats och omkring 800 konstaterade sjukdomsfall. Siffran på antalet som avlidit på gund av lungsjukdomen är nu över 90 i sju länder, 2 300 sjukdomsfall har konstaterats i totalt 19 länder.
Lars Gunnar Erlandson