Speciella mottagningar för flyktingbarn nobbas

Ett förslag från Socialstyrelsen om att 15 kommuner i landet skulle ansvara för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn kommer inte att bli av. Det blir alldeles för dyrt säger migrationsminister Jan O Karlsson.
- Jag har inte gått igenom detaljerna. Jag har bara tittat på slutsumman och det räcker för mig. Det går inte. Det har jag bara sagt nej till, säger Jan O Karlsson. Det har länge pågått ett arbete om att de asylsökande barnen och ungdomarna som kommer hit ensamma ska få ett bättre omhändertagande. Så som det ser ut idag ska Migrationsverket dels ha ansvar för barnen säkerhet och se till deras hälsa. Samtidigt ska de besluta om de ska få stanna eller inte. Ett ohållbart uppdrag. Därför fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att komma med ett förslag till förbättring och som Migrationsverket och Svenska Kommunförbundet ställer sig helt bakom. specialansvar för barn Förslaget går ut på att 15 kommuner i landet skulle får huvudansvar för barnens utredningar. De här kommunerna skulle specialisera sig för att kunna ge bra omvårdnad och hjälp under utredningstiden. Kostnaden skulle bli drygt 350 miljoner kronor. Men nu säger Migrationsminister Jan O Karlsson nej till förslaget. Och har redan börjat tänka i andra banor. - Jag tror inte längre på Kommunförbundets upplägg. Jag har sagt att vi får pröva på något annat sätt med samarbete med frivilligorganisationer. Jan O Karlsson menar att samarbetet med frivilligorganisationerna skulle bli mycket billigare. Han ser en klar fördel att frivilligorgansiationer som Rädda Barnen, Ecpat och Caritas redan har erfarenhet av asylsökande barn. På Svenska Kommunförbundet är man mycket förvånad idag. De trodde att allt var klart och väntade bara på beslutet. Och Anna Wessel är en av utredarna av förslaget från Migrationsverket. Hon poängterar att rent juridiskt så är det bara socialtjänsten ute i kommunerna som i Sverige har utredningsansvar för barnen. - Det som är viktigt är att på något sätt måste de ensamkommande barnen få del av det juridiska skydd och den juridiska rätten till omsorg som socialtjänsten kan ge dem. Oavsett om vi eller frivilligorganisationerna är engagerade, säger Anna Wessel.
Anna Tibblin Hansson