Synen på Rohypnol kan skärpas

Polis, tull och åklagare vill ha skärpta straff för olaglig hantering av läkemedlet Rohypnol. Därför drivs just nu flera så kallade pilotmål i både tingsrätt och hovrätt.
Bakgrunden är de senaste årens kraftiga ökning av smuggling och missbruk av Rohypnol. – På de senaste fem åren har det fullkomligt exploderat, de som sitter här med rohyonol. De har misstänks påfallande ofta för att ha begått våldsbrott, ofta rån, säger Christian Axelsson, vårdare på häktet i Göteborg. Christian Axelssons iakttagelse är långt ifrån unik. Experter inom polis, tull, socialtjänst, missbruksvård vittnar om samma sak, att förekomsten och missbruket av Rohypnol har ökat radikalt. Nu vill riksåklagaren (RÅ) ta krafttag för att hindra utvecklingen. RÅ anser att det är viktigt att få prövat i tingsrätt och hovrätt om det finns anledning att skärpa synen på Rohypnol. Ändra praxis Syftet är att ändra praxis och sänka gränsen för grovt narkotikabrott. Mellan 500 och 1 000 rohypnol är en rimlig gräns för grovt narkotikabrott istället för dagens 20 000, menar flera av åklagarna som driver pilotmålen. Astrid Eklund, chefsåklagare på RÅ, menar att det nu finns anledning att ompröva domstolarnas praxis när det gäller Rohypnol. – Smugglingen har ökat lavinartat och forskningen har gått framåt så vi nu vet mycket mer om rohypnols farlighet. Ett tredje skäl är att de som använder rohypnol försätter sig i en speciell situation där de blir väldigt kallsinniga och av det skälet skulle ha enklare att begår brott. Är det så är det av stor betydelse att försöka skärpa synen på rohypnol, säger Astrid Eklund, chefsåklagare vid riksåklagaren.
Anna Jaktén och Sanna Klinghoffer