500 3G-master byggs i onödan

Förseningarna i utbyggnaden av nätet för den tredje generationens mobiltelefoni beror på att samarbetet mellan 3 G-operatörerna brister. Det är slutsatsen i en undersökning som har gjorts på uppdrag av Post- och telestyrelsen.
Dessutom skulle omkring 500 master för 3G heller inte behöva byggas om operatörerna samarbetade bättre, hävdar Niklas Lilja, informationschef på 3, ett av de bolag som har licens för 3G. Den vanligaste orsaken till att kommunerna avslår en bygglovsansökan för en 3G-mast beror också på bristande samarbete mellan operatörerna, visar undersökningen.