Straffet för rohypnolmissbruk kan skärpas

Straffet för olaglig hantering av läkemedlet rohypnol bör skärpas. Det anser polis, tull och åklagare. Anledningen är att smugglingen och missbruket av rohypnol har ökat kraftigt.
Flera så kallade pilotmål drivs nu i tingsrätt och hovrätt för att, enligt riksåklagaren, skärpa synen på missbruket av rohypnol. Flera av åklagarna som driver målen vill att gränsen för grovt narkotikabrott när det gäller rohypnol ska gå vid mellan 500 och 1 000 tabletter, vilket kan jämföras med nuvarande gräns på 20 000.