Förslag om ansvar för flyktingbarn slopas

Ett förslag från Socialstyrelsen om att 15 kommuner i landet skulle ansvara för mottagandet av barn som har kommit ensamma till Sverige och sökt asyl blir inte av.
Migrationsminister Jan O Karlsson anser att det kommer att bli alldeles för dyrt. Han vill i stället försöka utveckla samarbetet med frivilligorgansisationer, som till exempel Rädda Barnen.