Företag slipper energiskatt?

Alla företag ska slippa betala energiskatt eller bara betala den miniminivå som EU bestämmer. Det föreslår Skatte-nedsättningskommittén i sitt betänkande, som på måndagen överlämnades till finansminister Bosse Ringholm.
I dag är det bara industrin som slipper energiskatt men det breddas nu enligt förslaget till att omfatta hela näringslivet. Förslaget kostar 5 miljarder kronor, vilket bland annat ska betalas med höjda arbetsgivareavgifter, dyrare fjärrvärme och dyrare bensin och diesel, det sistnämnda med en ökning på 12 öre litern.