Miljöpolitiker fällda

I ett uppmärksammat miljömål i Enköping dömde måndagen Svea hovrätt sex politiker för tjänstefel .
Samtliga döms till 30 dagsböter för att ha låtit bli att anmäla misstänka miljöbrott till åklagare och för att ha låtit bli att ta ut miljösanktionsavgift från företag, som inte lämnat in miljörapporter. Tingsrätten friade förra året politikerna med hänvisning till att gärningen var ringa med hänsyn till att ledamöterna var fritidspolitiker.