Miljöpolitiker fällda i hovrätten

Svea hovrätt ändrade på måndagen en tingsrättsdom när man fällde sex ledamöter av Enköpings miljönämnd för att de låtit bli att anmäla misstänkta miljöbrott. De sex döms för tjänstefel och ska nu betala dagsböter.
De sex miljönämndsledamöterna anses av hovrätten uppsåtligen eller av oaktsamhet ha begått tjänstefel när de inte anmält misstänkta miljöbrott till åklagare. Hovrätten påpekar att miljönämnden är en tillsynsmyndighet och av det följer vissa förpliktelser. En av dem är att man i den nya miljöbalken är skyldig att anmäla misstänkta miljöbrott till åklagare. ”Krångligt regelverk” Själva har ledamötena av miljönämnden ansett att de kan avgöra om det är skäligt att anmäla, men enligt hovrätten ska miljönämnden inte göra någon egen bedömning, det ska polis och åklagare göra. Ledamöterna har också hänvisat till att miljöbalken var relativt ny och krånglig. ”Allvarlig oaktsamhet” Men hovrätten godtar inte den synen och skriver: ”Att hålla sig okunnig om bestämmelser, som reglerar vktiga delar av nämndens tillsynsverksamhet, måste för den som deltar i beslut i sådana frågor under alla omständigheter anses utgöra en allvarlig oaktsamhet”. Miljönämnden har hellre sett som sin uppgift att ge rådgivning och information. Men hovrätten menar att rättssäkerheten kräver att alla behandlas lika så att man får en enhetlig rättstillämpning på miljöområdet så att inte den som bryter mot bestämmelserna gynnas.
Ingrid Gustavsson