Dystert i kommissionens vårprognos

EU-kommissionen lägger i morgon fram sin vårprognos. Men redan nu börjar siffror läcka ut, siffror som vittnar om en dyster ekonomisk framtid.
Problemlandet Tyskland får en ökning av sin bruttonationalprodukt med ynka 0,4 procent i år, enligt kommissionens beräkningar. Men för nästa år ser siffrorna bättre ut, då blir förmodligen tillväxten omkring två procent. Men det förutsätter ett kort krig i Irak. Om det blir långvarigt finns det inom kommissionen en oro för stora ekonomiska problem. Flera länder är på väg att bryta mot reglerna i stabilitetspakten på grund av för stora underskott i budgeten. Det är för i år Tyskland, Frankrike och Portugal. Nästa år blir det dock bättre för Tyskland, som ser ut att kunna kravla sig på rätt sida om gränsen för hur stort underskottet får vara i budgeten, gränsen går vid tre procent. Dock ser i stället Italien ut att platsa bland syndarna nästa år, enligt kommissionens alla siffror. Också Storbritanniens ekonomi är på väg att försämras, noterar kommissionen. Från ett underskott på ungefär 1,4 procent i budgeten förra året ser det ut att i år hamna på 2,3 procent i år och något högre nästa år. Dock är det, åtminstone inte om prognoserna håller, än så länge någon fara för att britterna passerar treprocentgränsen. Inflationen ser ut att vara under kontroll. Den europeiska centralbanken har ju satt gränsen vid två procent, men nästa år hamnar prisstegringarna på cirka 1,7 procent, enligt EU-kommissionen.
Willy Silberstein, Bryssel