Irakisk militär bjuder svagt motstånd

USA får klent motstånd av irakisk militär. Om Bagdad faller är den stora smällen mot den irakiska regimen men Ekots säkerhetspolitiska kommentator, Sten Sjöström, tror att det ändå kan bli ytterligare strider runt om i Irak.
– Det är en dramatisk upptrappning av det amerikanska angreppet mot Bagdad. Om det är det slutgiltiga anfallet vet jag inte men jag tror inte att det kommer bli ett storanfall mot staden utan att de kommer att successivt trappa upp som man nu gör. Nu skickar USA en stark psykologisk signal att man kan inta Iraks viktigaste institutioner som en styrkedemonstration, säger Sten Sjöström, säkerhetspolitisk kommentator på Ekot. Vad kan man säga om det irakiska motståndet? – Hittills har det varit mycket litet. Det kan vara så att de irakiska motståndet togs på sängen och att de kan komma att samla sig till motstånd. Det har även förekommit hårda strider i stadens utkanter där det har varit hårt irakiskt motstånd men än så länge har det irakiska motståndet varit dåligt och nu är avgörandets ögonblick inne, säger Sten Sjöström. Hur avgörande är det som händer i Bagdad just nu för hela krigets utveckling? – Det är naturligtvis avgörande. Om Bagdad faller, och mer och mer talar för det, så är det den stora smällen för den irakiska stadsledningen. Det återstår att se om det krävs fler strider och någon form av gerillakrig i andra delar av landet, säger han. Kan man se några tendenser till att regimen vacklar? – Inte skenbart men det är uppenbart att de måste vara skakade av att USA kan gå in i centrala Bagdad på det här sättet, säger Sten Sjöström.