Arbetsmarknadsläget fortsätter att försvagas

Den öppnade arbetslösheten ökar och sysselsättningen minskar, samtidigt som varslen den senaste månaden var rekordmånga, enligt den senaste statistiken från Arbetsmarknadsstyrelsen.
- Det är ingen dramatisk ökning, utan det är en svagt ökad arbetslöshet vi ser, säger Tord Strannefors som är prognoschef på AMS Utvecklingen är inte dramatisk enligt AMS Siffrorna för mars i år visar att 193 000 personer är öppet arbetslösa det är 23 000 fler än för ett år sedan - och den öppna arbetslösheten ligger nu på 4.4 procent. Förklaringen är enligt AMS delvis att färre deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att platserna i den kommunala vuxenutbildningen minskat. Fler går alltså ut i öppen arbetslöshet. Den totala arbetslösheten, alltså både öppet arbetslösa och de i åtgärder, ligger på 6.9 procent och har ökat något mindre än vad enbart den öppna arbetslösheten gjort. Sysselsättningen minskar Samtidigt minskar alltså sysselsättningen, något färre lediga platser har anmälts till arbetsförmedlingarna och varslen var rekordhöga i mars i år, över 6 000 perosner varslades om uppsägning, en stor del av dom fortfarande inom IT, telekom sektorerna och tillverkningsindustrin. Varslen under årets första kvartal ligger 10 procent över förra årets rekordhöga nivåer. Och akademikerna är nu den grupp där arbetslösheten ökar mest även om det sker från en låg nivå, bakom den ligger neddragningarna i IT och telekomsketorerna. - Jag tror inte att det kommer hända så mycket, vi kommer att se de här tendenserna men inga dramatiska förändringar utan vi kommer att se en minskad sysselsättning de närmaste halvåret, säger Tord Strannefors
Pia Lille