LO neutralt i EMU-frågan

LO:s styrelse bestämde sig på måndagen för att LO bör vara neutralt i frågan om Sverige ska gå med i EU:s valutaunion. Orsaken är att socialdemokraterna inte vill uppfylla LO-kongressens villkor om att införa buffertfonder.
Buffertfonderna skulle vara ett ekonomiskt skyddsnät som kan användas i samband med ekonomiska kriser. LO är ändå överens med regeringen om att att överskottet i statens finanser bör höjas jämfört med i dag. Beslutet om LO-styrelsens förslag fattas av LO:s representantskap som sammanträder den 22 april.