Bush kommer till Storbritannien

På måndagseftermiddagen anländer USA:s president George Bush till Nordirland för att för tredje gången på tre veckor möta sin närmaste allierade, den brittiske premiärministern Tony Blair. Återigen domineras toppmötet av att Blair ska försöka övertyga Bush om vikten av att ge FN en roll i Irak men nu efter kriget.
George Bushs ankomst på måndagskvällen till Hillsboroughslottet utanför Belfast är en triumf för Tony Blair: det är första gången Bush kommer till Blair och inte tvärtom. Bush, som sällan lämnar USA, belönar sin allierade med en Belfast-resa och Blair kan visa skeptikerna i det egna labourpartiet att den allians de tycker så illa om, har gett honom inflytande i Washington. Blair vill ha FN med på tåget Men Blair vill belönas med mer än så: han vill få Bush att gå med på en verklig roll för FN i Irak efter kriget, en som är tillräckligt stor för att EU, Ryssland, arabvärlden och den muslimska världen ska kunna acceptera övergångsstyret i Irak som legitimt. Vad gäller Iraks närmaste framtid efter kriget finns uppenbara sprickor mellan Washington och London och den frågan kommer att dominera det dygnslånga toppmötet. Israel också på dagordningen Men Blair vill också komma vidare på den andra front han ser som avgörande för att vinna inte bara kriget, utan också freden: Israel-Palestinakonflikten. Bush har där utfäst sig att arbeta för att återstarta en fredsprocess men är långt ifrån lika hängivet intresserad som Blair. Blair hoppas dessutom att toppmötet utanför Belfast ska bereda marken för ett genombrott på mötets hemmaplan, Nordirland. Det finns förhoppningar om ett genombrott som kan återställa det nordirländska självstyret och parterna i den processen träffar Blair och Bush på tisdagen. Blair ser en direkt koppling mellan Nordirland och Palestinafrågan i hur man kan lösa till synes olösliga konflikter med tålamod och hårt politiskt arbete. Den kopplingen kommer han att påpeka för Bush.
Agneta Ramberg, London