”Diskriminerande mot ensamma flyktingbarn”

Migrationsminister Jan O Karlssons nej till förslaget om att 15 kommuner skulle ansvara för de ensamkommande asylsökande barnen, möter nu på hårt motstånd från oväntat håll. Det är de frivilligorganisationer som migrationsministern tänkt samarbeta med som nu protesterar.
– Jag blev mycket förvånad och besviken. Jag trodde inte det var sant att ministern sågade rapporten och förslaget på det sättet, säger Helena Karlén är generalsekreterare i Ecpat Sverige. Det var Ekot som kunde berätta att det utdragna arbetet med att hitta en ny ansvarsfördelning för att förbättra situationen för de ensamkommande asylsökande barnen inte kommer att bli av. I stället för att låta 15 kommuner ha ansvar för barnen, vill istället Migrationsministern att samarbetet med frivilligorgansisatoner som till exempel Ecpat och Rädda Barnen ska öka. Men det visar sig nu att det är de inte intresserade av, de vill helt enkelt ha kvar förslaget med de 15 kommunerna. Det är diskriminerande gentemot de asylsökande barnen att inte låta kommunerna ha huvudansvar, anser Eva Larsson Bellander som är handläggare på Rädda Barnen. – En del av de här barnen kommer att placeras på grupphem. De här grupphemmen tycker vi på Rädda Barnen måste administreras av kommunerna och socialtjänsten. Det är barn som är utsatta och har svåra traumatiska upplevelser bakom sig. Där kan inte ni hjälpa till? – Det är helt uteslutet. Orsaken till att Migrationsminister Jan O Karlsson ogillar förslaget med de 15 kommunerna är att det blir för dyrt. Socialstyrelsen och Kommunförbundet kom fram till att det skulle kosta ca 350 miljoner. – Det går inte då måste vi hitta en annan metod. Hur mycket pengar skulle vara rimligt tycker du? – Jag mäter inte den här typen av arbete i bara pengar, men det är klart att var och en begriper att vi inte kan lägga en miljon kronor per barn. Både Ecpat och Rädda Barnen vill understryka att det kan aldrig vara en frivilligorganisations uppgift att ha ansvar för de här barnen. Helena Karlén på Ecpat undrar hur migrationsministern tänker. – Jag vet inte hur han har tänkt sig hur situationen för de här barnen ska lösas. Det verkar som om det inte finns några konkreta tankar på det över huvudtaget.
Anna Tibblin Hansson