Mp-tvekan inför vårbudgeten

Trots stora besparingar har flera miljarder i vårbudgeten ingen täckning. Det anser många inom miljöpartiet, som inte tycker att vänsterpartiet och regeringen tagit ett tillräckligt ansvar för statens pengar i den budget som läggs fram i början av nästa vecka.
Siffror som ifrågasätts, och som en del kallar rena glädjekalkyler, finns till exempel bland de planerade besparingarna på att antalet sjukskrivna minskar i år och nästa år. Regeringen räknar med att de förslag som arbetslivsminister Hans Karlsson presenterade i slutet av mars ska minska sjukskrivningskostnaderna med närmare 2 miljarder i år och närmare 4 miljarder nästa år. Men där finns inga långtgående förslag. Vad Hans Karlsson ville, bland annat, var att läkare skulle utbildas i försäkringsmedicin och att tyngdpunkten skulle ligga vid ett frivilligt möte mellan den sjuke och arbetsgivaren. Ett annat område som regeringen räknar med att spara mycket på är de arbetslösa. Att deltidsarbetslösa ska få heltidsjobb, oklart hur, ska nästa år generera en halv miljard och ett vad regeringen kallar ett snabbare utflöde ur arbetslöshet ska ge en hel miljard, vad det betyder är också oklart. Flera av budgetförhandlarna inom miljöpartiet är mycket tydliga med vad de tycker, men språkröret Maria Wetterstrand vill inte gå så långt som att tala om luft i siffrorna. – Det återstår ju att se. Vi får se i höst, då kommer vi att veta betydligt mera hur de åtgärder vi föreslagit slår. Om det skulle visa sig att det uppstår problem som vi idag inte kan förutse är vi från miljöpartiet beredda att ta en diskussion igen om ytterligare besparingar eftersom vi inte vill lämna över en massa ekonomiska problem till kommande generationer. Vi tycker att vi ska lösa de ekonomiska problem vi har nu. Andra miljöpartister som Ekot talat med tycker att partierna borde ha bitit i det sura äpplet redan i förhandlingarna om vårbudgeten och föreslagit fler konkreta besparingar istället för att skjuta på det till hösten. En allmän uppfattning inom miljöpartiet är att det framförallt är vänsterpartiet som haft svårt att gå med på konkreta åtgärder, något som kan straffa sig. Vänsterpartiets löfte om att snabbt höja tillbaka sjukersättningen till ursprungliga nivåer kan bli svårt att hålla.
Mari Forssblad