Kofi Annan förväntar sig aktiv FN-roll i Irak

FN:s generalsekreterare Kofi Annan tar en allt aktivare roll i frågan om Iraks politiska framtid efter kriget. Tidigare på måndagkvällen höll han ett extrainkallat möte med säkerhetsrådets medlemmar och budskapet var klart.
– Jag förväntar mig att FN kommer att spela en viktig roll i Irak efter kriget, vi har goda erfarenheter bland annat om om hur en politisk adminstration byggs upp, säger Kofi Annan. Kofi Annan gjorde också klart att Irak inte kan liknas vid andra nutida FN-insatser. – Irak är inte som Östtimor eller Kosovo, där FN tagit hand om adminastrionen, sa Kofi Annan och fortsatte, i Irak finns utbildad personal, och det måste vara irakier som tar ansvaret för den politiska framtiden. I säkerhetsrådet börjar nu det minst sagt svåra arbetet att försöka enas om en ny resolution om FN:s roll och det var bland annat det som, enligt uppgift, diskuterades under kvällens extrainkallade möte. Kofi Annan är naturligtvis väl medveten om att Bushregeringen fortfarande är uttalat tveksam till att ge FN en alltför central och stark position i Irak efter kriget. Men det finns tydliga åsiktsskillnader i frågan mellan USA och dess närmast allierade Storbritannien, i den amerikanska kongressen möter Vita Husets linje allt starkare motstånd från främst demokrater, och det rapporteras också om sprickor inom Bushregeringen när det gäller FNs roll. Kofi Annan är allt aktivare i sina försök att få ut budskapet att det endast är världsorganisationen som kan ge återuppbyggnaden i Irak legitimitet, något han också kommer att diskutera under sin blixtresa till Europa senare i veckan, då han ska träffa Storbritannien premiärminister Blair, Frankrikes president Chirac, Tysklands förbundskansler Schröder och Rysslands president Putin.
Anders Ask, New York