Börserna steg - oljan sjönk

Finansmarknaderna reagerade under måndagen på uppgifterna att amerikanska trupper trängt in i centrala Bagdad.
Stockholmsbörsen steg med 3,8 procent, Londonbörsen gick upp med 3,2 procent och I Tyskland klättrade Frankfurtbörsen med hela 5,8 procent. Samtidigt har oljepriset föll oljepriset till den lägsta nivån sedan november i fjol. Det är förhoppningar om ett snart krigsslut som driver oljepriset neråt, men även helgens överenskommelse mellan exilirakiska politiker och den amerikanska regeringen om att Irak ska stanna kvar i OPEC, bidrog till nedgången. Irak behöver inte följa OPEC-kvoterna, och det innebär att irakisk olja kan nå marknaderna snabbt. Det talas om att dom södra oljefälten kan börja producera och exportera redan inom tre månader efter ett krigsslut. Vilket i sig kan skapa problem för OPEC på kort sikt i alla fall, för OPEC vill helst ha ett oljepris som pendlar mellan 22 och 28 dollar per fat, och ett tillskott på ett par miljoner fat från Irak kan snabbt pressa ner priset under 22 dollar. Kraftigt fallande efterfrågan på flygfotogen, pga flygbranschens nedgång, och dessutom den naturliga minskningen i efterfrågan p g a att västvärlden går in i sommarhalvåret, gör att marknaden tror på ett råoljepris under 20 dollar redan inom ett par månader efter ett krigsslut. Nyheterna om krigsutvecklingen har gjort att investerarna har rusat till börserna. I Tokyo i morse, i Eurpa under dagen, och i USA som öppnade halv fem svensk tid, gick kurserna upp på bred front. Tommy Fredriksson