FN försöker återta initiativet om Iraks framtid

FN:s generalsekreterare Kofi Annan ska med start på torsdag genomföra en blixtresa till Europa för att övertyga politiska ledare om att världsorganisationen måste ha en central roll i Irak efter kriget.
Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Tyskland är målen för Kofi Annans resa och han ska vid möten med Tony Blair, Jaques Chirac, Vladimir Putin och Gerhard Schröder övertyga de om att det endast är FN som kan ge legitimitet till arbetet att återuppbygga Irak efter kriget. FN-chefen vet naturligtvis att han redan har mer eller mindre starkt stöd från de fyra, men han behöver inte minst Blairs hjälp att övertyga en fortfarande tveksam president Bush. Vid ett extrainkallat säkerhetsrådsmöte under måndagskvällen blev åsiktskillnaderna än en gång tydliga. Den franske FN-ambassadören sa att världorganisation måste få en central roll, medan den amerikanske ambassadören upprepade ståndpunkten att det är USA-koalitionen som kommer att leda återuppbyggnadsarbetet. Ny resolution krävs Säkerhetsrådets medlemmar kunde i alla fall enas om att det kommer att krävas en ny resolution för att definiera vad FN ska göra i Irak, förutom det humanitära arbetet. Men att komma överens om detta blir svårt för det splittrade rådet. Bland annat Ryssland motsätter sig alla insatser som kan tolkas som att FN i efterhand legtimerar kriget. Samtidigt är ju länderna i säkerhetsrådet medvetna om att FN:s position i praktiken hänger på vad Bush och Blair kan enas om. Men Kofi Annan, som blivit allt aktivare i diskussionerna om Iraks politiska framtid, fortsätte igår att upprepa budskapet att han förväntar sig att FN får en viktig roll efter kriget.
Anders Ask New York