Problem för staten när företagsvinster kvittas

Regeringens problem med att få inkomster och utgifter i statens budget att gå ihop kommer att fortsätta. Som ekot tidigare rapporterat går årets budget back med över 25 miljarder kronor. En av orsakerna är att många företag som gjort förluster under konjunkturnedgången kommer att använda förlustavdrag för att kvitta bort skatten när de börjar gå med vinst igen.
Enbart de brakförluster på över 40 miljarder kronor som telekombolaget Ericsson redovisat under 2001 och 2002 räcker till för att sätta spår i statens budget. Det gäller också för den rekordförlust på nästan 50 miljarder kronor som Telia-Sonera presenterade under förra året. Det gäller även med hänsyn till att en stor del av förlusterna uppstått utanför Sverige och att dom inte självklart kan kvitta bort framtida svenska vinster. Men kvar blir ändå förluster som är så stora att dom kommer att påverka statens budget de närmaste åren.. Bland åtskilliga företag finns det också - liksom under krisen i början av 90-talet - att på olika sätt utnyttja dom förlustavdrag som uppstått under konjunkturnedgången, den spruckna IT-bubblan och börsfallet. Ett färskt exempel är internetföretaget Spray - som hjälp av en del invecklade turer sålts för till liftföretaget Skistar för 70 miljoner. Drivkraften för den affären är att köparen hoppas kunna arbeta i en - som det ibland kallas - skattefri miljö under åtskilliga år genom att utnyttja Sprays förluster på 700 miljoner kronor. Utöver att sälja och köpa förlustavdrag som kommer att minska statens skatteinkomster finns det också en mängd bolagsförluster som uppstått genom raset på aktiebörsen. I förra veckan blev det klart att rederiföretaget Stena sålt av sitt ägande i riskkapitalbolaget Bure, som bildades med hjälp av de skrotade löntagarfonderna. En affär som gav Stena en förlust på 300 miljoner kronor. Någon samlad beräkning finns inte av hur stor inverkan bolagsförlusterna kommer att få statens budget. Men medvetenheten finns både i finansdepartementet och i det statliga ekonomistyrningsverket. Inte minst med tanke på att riksskatteverket senaste beräkning av de totalt taxerade förlustavdragen uppgick till 290 miljarder kronor.
Christer Hillbom