Satellitbilder på Irakkriget till salu

Kommersiella satellitbilder över stridsområdena i irak finns att köpa på den civila marknaden. Men trots att de visar hur långt den amerikanska inmarschen i irak har kommit så försöker USA inte att blockera marknaden för civila satellitbilder som den gjorde under kriget i Afghanistan.
Både civila och militära satelliter spanar varje dag över krigsområdet i irak. Satellitbilderna visar förstås var de amerikanska stridsvagnarna står i ökensanden, lika väl som de irakiska försvarsanläggningarna runt Bagdad. Exakt hur mycket som en militär spaningssatelit kan se är hemligt men det rör sig om en bildupplösning där ett föremål måste vara 10 centimeter i diameter för att synas. Men det är inte illa från åttahundra kilomters höjd. Då kan satelliten inte bara se att det är en soldat som står på marken, den kan också se om han bär en ryggsäck på ryggen och åt vilket håll han siktar med geväret. De civila satelliterna har något sämre upplösning. De kan se föremål ner till sextio centimeters storlek och redan här kan man skilja en bil från en lastbil eller en stridsvagn och åt vilket håll den ser ut att köra. Taktisk information Den sortens bilder kan fungera som taktisk information. Det betyder att en krigförande part kan ha nytta av bilderna för att bestämma vad den ska skjuta på eller åt vilket håll fordon ska skickas och så vidare. De civila satellitbilderna är intressanta därför att de finns att köpa på den öppna marknaden Under kriget mot talibanregimen i Afghanistan väckte den amerikanska militären uppmärksamhet genom att den köpte upp bildrättigheterna från flera kommersiella satellitföretag som hade bilder på Afghanistan för att inte skulle kunna se vad som hände där nere på marken. Men under det pågående Irakkriget har USA valt att inte försöka hindra att bilder kommer ut på marknaden. För visst skulle man kunna tänka sig att Irak kommer över satellitbilder trots att Irak är svartlistat i internationella överenskommelser om vem som man får sälja bilder till. Rörliga styrkor Men det är tveksamt om Irak har kapaciteten att omvandla satellitbilder till målkoordinater för sina kanoner, och framför allt de civila bilderna kommer ut på marknaden med ungefär ett dygns fördröjning. Då, särskilt i det här hittills mycket rörliga kriget, står inte den amerikanska stridsvagnen längre kvar på platsen där satelliten tog en bild på den ett dygn tidigare. Själva har amerikanerna däremot sett till att ha överblicken. Med en mobil satellitmottagare i Kuwait plockas satellitbilder ner i realtid och de är så färska att det går att jämföra bilder före och efter att den senaste kryssningsroboten slagit ner. Att amerikanerna inte längre försöker blockera marknaden för satellitbilder har också att göra med att det redan nu finns fler företag inom branschen. Jörgen Hartnor, marknadschef på det svenska företaget Metria i Kiruna, som arbetar med karttillverkning och för det plockar ner och även säljer satellitbilder tror helt enkelt att amerikanerna har kommit fram att det blir för dyrt och inte längre mödan värt att försöka köpa upp alla bildrättigheter. – Nu är det inte bara två sattelitsystem som har möjlighet att leverera de här bilderna utan nu är det åtminstoen fem system. Det gör att det amerikanska försvaret insett att det är meningslöst att förösöka förhindra den här informationen och därför har man avstått från att försöka, säger Jörgen Hartnor, marknadschef på företaget Metria.
Stefan Winiger