Forskare vill totalförbjuda Rohypnol

Flera narkotikaexperter och forskare vill nu helt förbjuda det receptbelagda läkemedlet Rohypnol. Detta eftersom missbruket ökat kraftigt och bland andra polis, socialtjänst och narkotikaforskare ser en tydlig koppling mellan missbruk av Rohypnol och grova våldsbrott.
Gunnar Hermansson är ansvarig för kartläggning av läkemedelsdroger vid rikskriminalens narkotikarotel och en av dom som vill förbjuda Rohypnol. - Det här är inte mindre farligt än amfetamin, kokain eller heroin. Bara för att detta är legalt tillverkat och används som medicin så är det inte mindre farligt att missbruka, säger Gunnar Hermansson. Förbud ger rätt signal Ett förbud skulle vara en bra signal om att missbruket av Rohypnol inte accepteras, säger Gunnar Hermansson på rikskriminalens narkotikarotel. Men det krävs mer än så. Gunnar Hermansson vill se skärpta straff för olaglig hantering och ökat internationellt samarbete mot smuggling. Minister emot förbud Folkhälso och socialtjänstminister Morgan Johansson kommer nu under våren att besöka de baltiska staterna för att bland annat diskutera missbruket av Rohypnol. Det är framför allt från Baltikum som läkemedlet smugglas i dag. Men att gå så långt som att förbjuda Rohypnol är Morgan Johansson inte beredd på i dagsläget. - Man ska komma ihåg att Rohypnol också är ett läkemedel som hjälper många människor. Därför tycker jag att vi i första hand ska arbeta internationellt och tillsammans med det företag som tillverkar Rohypnol innan vi går fram med några ytterligare åtgärder. Men når vi inte framgång på detta sätt måste vi vara öppna för andra lösningar, säger Morgan Johansson.
Anna Jaktén och Sanna Klinghoffer