Kommunal varslar om strejk

Kommunalarbetareförbundet varslar om strejk för drygt 9 000 medlemmar inom olika yrken, samt om nyanställningsblockad och övertidsblockad för räddningstjänsten. Varslen kommer, om inte parterna kan enas om ett nytt avtal innan dess, att lösas ut den 23 april.
På måndagen sa både Kommunal och arbetsgivarna nej till medlarnas slutbud till nytt avtal för 420 000 offentliganställda kommunalare. Och under tisdagsförmiddagen beslutade sig alltså Kommunals förbundsstyrelse för att gå ut i konflikt. ”Kännbart men skonsamt” De varsel man nu lägger har enligt förbundet lagts för att bli kännbara för arbetsgivarna men så skonsamma som möjligt för allmänheten. Under en veckas tid tas 9000 medlemmar ut i strejk - från och med onsdagen den 23 april till och med tisdagen den 29 april. I Örebro, Halmstad och Gävle tas samtliga medlemmar ut i strejk, med vissa undantag. I sex andra kommuner tas dagbarnvårdare och barnskötare ut i strejk. Kommunerna är Vallentuna, Lidingö och Älvsjö i Stockholm samt Göteborg, Piteå och Karlstad. P-vakter varslas i hela landet Vidare läggs strejkvarsel för undersköterskor och biträden vid vissa kliniker vid fem stora sjukhus; Sunderbyns sjukhus, Piteå sjukhus, universitetssjukhuset i Linköping, lasarettet i Motala, och länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Och varsel har också lagts för trafikövervakare, parkeringsvakter och anställda vid soptippar i samtliga kommuner. I en kommentar till varslet säger arbetsgivarsidan att man trodde att det skulle komma tidigare. – Vi får väl se vad det här innebär och hur vi kan stödja kommunerna, säger kommunförbundets förhandlingschef Åke Hillman. Det viktiga är att inte tredje man, kommunens invånare, kommer i kläm när det blir konflikt. Ser du några öppningar för nya samtal? –Nej, inte med det här varslet, säger Åke Hillman.
Pia Lille och Eva Stenström