Dyster prognos om statens ekonomi

Det kommer att krävas kraftiga besparingar i regeringens budget som presenteras om en vecka, det konstaterar Ekonomistyrningsverket i sin senaste prognos. Men mitt bland alla dystra siffror så finns det ljusglimtar, enligt generaldirektören Yvonne Gustafsson.
– Det finns nu en tendens till minskning av sjukskrivningarna de senaste tre,fyra,fem månaderna så ligger nivåerna under föregående år. Vad innebär det för statsfinanserna? – Det innebär minskade utgifter för staten i storleksordningen tre miljarder innevarande år och fyra miljarder nästa år. Dom skenande kostnaderna för sjukskrivningarna har de senaste åren varit en gökunge för statens finanser. Kostnaderna är nu uppe kring 120 miljarder per år. Men under de senaste månaderna har alltså sjukskrivningarna varit färre än förra året och kostnaderna har därför blivit lägre än vad Ekonomistyrningsverket spådde i sin förra prognos. Men generaldirektören är ändå försiktig med att prata om ett trendbrott. – Jag tror att det är för tidigt att säga det. Det vi ser är att sjukskrivningarna minskar, men det är marginellt och det har varit under en ganska kort tid. Vi behöver analysera vad det beror på. Jag skulle inte våga säga att det är ett trendbrott, men det är klart att visst är det en positiv sak att sjukskrivningarna minskar Trots den positiva överraskningen när det gäller sjukskrivningarna så måste regeringen ändå spara 8 miljarder i år och 17 miljarder nästa år för att klara taken för utgifterna. Ekonomistyrningsverket spår också att statens budget kommer att visa under en lång tid framöver och att statsskulden åter kommer att börja växa eftersom. Fram till 2006 kommer underskotten att uppgå till 160 miljarder och räntorna på statsskulden ökar med 7 miljarder om inte ytterligare besparingar sätts in.
Martin Ahlquist