Högskolestudenter får nytt betygssystem

Svenska högskolestudenter kan komma att få betyg enligt ett nytt, internationellt system.
Högskoleverkets utredare är positiv till att införa ett betygssytem som redan används på andra europeiska lärosäten. Betygssystemet är sjugradigt med fem godkända betyg, och två underkända. Betygen är relativa, vilket innebär att en viss andel studenter beräknas få ett visst betygssteg.