Tillfälligt torskfiskestopp i Östersjön

Vid ett möte med jordbruks och fiskeministrarna i Luxemburg idag har EU-kommissionen informerat om att det blir ett stopp för trålning av torsk och plattfisk i Östersjön från tisdag nästa vecka.
Det blir stopp för trålning både av torsk och plattfisk i Östersjön från och med tisdag nästa vecka. Det informerade EU-kommissionen om vid ett ministerrådsmöte i Luxemburg idag. - Det är mycket bra och värdefullt att kommission tar det här beslutet, säger jordbruksminister Ann Christin Nykvist. Det innebär ett stopp från den 15 april till den 1 september. Avsikten att hindra fångst av småtorsk, som är för liten och inte har hunnit leka. Jordbruksminister Ann Christin Nykvist säger till ekot att man hoppas på beslut om ändrade redskap före den 1 september - det betyder redskap, som släpper igenom torsk som inte uppfyller minimimåttet. EU-kommissionen stoppade ju Sveriges planer på ett ensidig torskfiskestopp från årsskiftet. Men efter de dåliga resultaten av provfisket i Östersjön under våren har kommissionen nu ansett att det behövs nödåtgärder och det betyder att man förlänger det ordinarie sommarstoppet med en och en halv månad. Framför allt gäller det att hindra att så mycket småtorsk fastnar i trålen och dör. - När det här sommarstoppet är slut den första september är det viktigt att vi använder andra redskap som är mer selektiva. Det är inte acceptabelt att man använder de så kallade diagonalmaskorna, säger Ann Christin Nykvist. Diagonalmaskorna stramar åt trålen och hindrar småfisken från att ta sig ut och växa till sig. Nu finns en annan typ av trål, som flera länder anser bör bli obligatorisk. Den släpper ut fisk, som är för liten. Utan ändrade redskap blir det inga långsiktiga vinster, menar Ann Christin Nykvist
Ingrid Gustavsson