Militärflygplats togs över efter hårda strider

De amerikanska styrkorna fortsätter sin framryckning i Bagdad trots ett allt starkare irakiskt motstånd. På tisdagen intog den amerikanska marinkåren ett militärt flygfält bara några kilometer från Bagdads centrum.
När väl enheterna ur USAs marinkår slagit igenom det irakiska motståndet på vägen ut till al-Rasheed-flygbasen, några kilometer öster om Bagdads stadskärna, kunde de amerikanska soldaterna ta över själva flygplatsen utan större problem. Det äldre fältet med anor från den brittiska tiden före Iraks självständighet, ses som en viktig militär landvinning och ökar det område, som nu kontrolleras av USA-styrkorna. Det tar också effektivt ifrån regimen dess sista möjlghet att luftvägen lämna Bagdad, även om det totala amerikanska luftherraväldet redan tidigare gjort sådana försök hart när omöjliga. Hårdare motstånd nu Striderna på uppfartsvägarna mot fältet uppges ha varit häftiga och också något mer organiserade än det motstånd som mött amerikanerna på andra håll i Bagdad. Det genomfördes enligt uppgift av en blandning av medlemmar ur det Speciella republikanska gardet, Saddam Fedayeen-styrkor och medlemmar ur Baath-partiets milis, alla ansedda som ytterst lojala med Saddam Hussein. Rapporter under dagen talar om att grupper av irakiska motståndsmän körts i bussar till olika konfrontationsplatser, där USA-styrkorna försökt vinna mark, bara för att i de flesta fall ganska snart göras ner av den övermäktiga amerikanska eldkraften. Tre döda journalister Efter att ha avancerat upp till tre kilometer under morgontimmarna, har den amerikanska framryckningen avstannat, inte minst efter händelserna vid Hotel Palestina, där två medlemmar av den internationella korrespondentkåren, en spanjor och en ukrainare, dödades och två skadades efter det att en USA-stridsvagn avlossat en granat mot hotellet. Tidigare dödades också en av den arabiska sattellitkanalen al-Jaziras journalister av amerikansk eld.
Lars Kobbe, Kairo