Bush och Blair överens om FN:s roll

USAs president George Bush och den brittiske premiärministern Tony Blair sade efter sitt toppmöte på tisdagen att FN skall få en avgörande roll i Irak efter kriget. Beskedet tycktes vara en framgång för den brittiske premiärministern, som vill ge FN en större roll än USA hittills verkat vilja gå med på.
” When we say vital role for the UN, we mean a vital role in all aspects” När vi säger avgörande roll för FN, menar vi en avgörande roll för FN ur alla aspekter, sade Geogre Bush på presskonferensen efter toppmötet i Nordirland, i humanitära insatser och i att få fram en irakisk övergångsregering på vägen mot en verklig, vald regering. Bush tycks närma sig Blair Det lät som om Tony Blair lyckats få den amerikanske presidenten att röra sig i den riktning inte bara Blair, utan också EU och Ryssland vill, bort från ett efterkrigs-Irak, som framstår som ett amerikanskt protektorat. Men definitionen av exakt hur avgörande en avgörande FN-roll är, förblir oklar efter dagens presskonferens, och det är inte säkert än att Bushs definition kommer att visa sig vara densamma som Europas eller FNs säkerhetsråds. Arbeta med palestinafrågan Det såg ut som en framgång för Tony Blair och det gjorde också Bushs utfästelser i den andra fråga Blair ser som avgörande för att vinna freden, efter ett vunnet krig, palestinakonflikten. Idag lovade Bush med ovanlig energi att arbeta för att genomföra den internationella fredsplanen med sikte på en palestinsk stat om två år. Bush blev inspirerad av hur Nordirland kunnat lotsas genom en fredsprocess sade han, och det var precis den koppling Tony Blair hade hoppats att Bush skulle göra.
Agneta Ramberg, London