Rohypnolbeslag har tredubblats

Det senaste året har beslagen av läkemedlet Rohypnol i Sverige tredubblats. Förra året tog polis och tull tillsammans en miljon tabletter i beslag.
– Det krävs en organisation för att ta hand om så här mycket Rohypnoltabletter, Det är precis som om man skulle frakta legalt gods. Man måste ha en avsändare, en transportör och en mottagare, säger Petra Nyman vid tullkriminalen i Mälardalen. Petra Nyman berättar om välorganiserade ligor från framförallt Litauen som står för merparten av smugglingen av Rohypnoltabletter till Sverige. Uppfinningsrikedomen är stor, fynd av Rohypnol görs i allt från specialbyggda västar och bälten till fynd i bilväggar och bensintankar. Vid Tysklandsterminalen i hamnen i Göteborg, söker hundar söker efter narkotika och annat förbjudet smuggelgods. Den här gången hittade tulltjänstemännen ingenting. Men med regelbundenhet gör tull och polis i Sverige beslag av rohypnol. Tabletter som ger stora pengar på den svarta marknaden. Förra året beslagtogs en miljon tabletter. Men mörkertalet är stort, polis och tull räknar med att uppemot 10 miljoner tabletter smugglas in i landet årligen. – Vi tar ju bara en bråkdel av det som kommer in, och man har sett en tydlig ökning på den illegala marknaden, säger Petra Nyman vid tullkriminalen.
Anna Jaktèn och Sanna Klinghoffer, Göteborg