Nobelpristagare tror på EMU

Robert Mundell, nobelpristagare i ekonomi och mannen bakom en ofta debatterad teori om valutaunioner, talade på måndagen på en konferens i Stockholm arrangerad av Svenskt Näringsliv. Ekonomipristagaren sade bland annat att han tror att EU behöver en gemensam politik för att få bukt med arbetslösheten.
Arbetslösheten i EU beror både på problem i de olika länderna och på problem som är gemensamma, säger Robert Mundell som därför anser att EU skulle behöva mer av gemensam politik för att göra något åt den höga arbetslösheten. Känd för optimala valutaunioner Robert Mundell är framförallt känd för sin teori om optimala valutaunioner och de assymetriska chocker som han för fyrtio år sedan i en vetenskaplig artikel beskrev som en följd av att ett område som inte passar ihop ekonomiskt skaffar sig en gemensam valuta och hans teori har ofta används som ett stöd för de som hävdar ett EU inte passar ihop ekonomiskt och inte bör ha en gemensam valuta. Men Robert Mundell tycker att de som hänvisar till hans teori borde läsa hela hans artikel. Kristdemokraten Björn von der Esch inte övertygad Robert Mundell säger att det optimala valutaområde han beskrev var en teoretisk modell och inte finns i verkligheten och han tycker att EMU idag fungerar någorlunda väl och att Sverige borde gå med fullt ut i den europeiska valutaunionen. Men EMU-motståndaren och kristdemokraten Björn von der Esch som lyssnade på Robert Mundell blev inte övertygad. – Jo, om min egen ståndpunkt att den är rätt. Du tycker fortfarande inte att EMU är en bra idé? – Nej, jag tror det är en omöjlig idé och det tycker jag att vi fick bekräftat idag, så mycket som måste göras för att det ska fungera och inget av det kommer att göras eller har gjorts hitintills, säger han.
Annika Ström Melin