USA-domstol förbjuder korsbränning

USA:s högsta domstol förbjöd idag den amerikanska rasistgruppen Ku Klux Klan att bränna kors i syfte att skrämma.
Domstolen konstaterade att det är ett brott att bränna kors på andras egendom eller på offentliga platser i syfte att trakassera en person eller grupp människor. Domstolen slog också fast att den yttrandefrihet som garanteras i USA:s författning har sina gränser.