Kritiserat sjuklöneförslag genomförs

Trots stenhård kritik ska regeringen genomföra förslaget att arbetsgivarna ska betala mer för de långa sjukskrivningarna nästa år. Betalning för den nya tredje veckan, som tidigare föreslagits, ska också fortsätta gälla. Det framgår av regeringens budget, erfar Ekot.
Arbetslivsminister Hans Karlsson har tidigare föreslagit att arbetsgivarna ska betala 25 procent av de långa sjukskrivningarna. Förslaget sågades totalt av både fack och arbetsgivare och drogs tillbaka. Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet kom då istället överens om att arbetsgivarna ska betala hela ersättningen till de sjuka i tre veckor. I dag är det två veckor som gäller. Sjuklöneperioden brukar det här kallas. Från 1 januari 2004 Men nu kommer regeringen igen med ett förslag om att arbetsgivarna ska betala för långa sjukskrivningar. I den kommande finansplanen står att ”ett nytt system ska införas den 1 januari. Arbetsgivarna ska betala en del av ersättningen vid sjukdom även utöver sjuklöneperioden”. Men hur stor del sägs det ingenting om i uppgörelsen. Och det kan bli dubbla bördor för arbetsgivarna. Regeringens utgångspunkt är enligt vad Ekot erfar att arbetsgivarna ska fortsätta att betala ersättningen till de sjuka under den nya tredje veckan, och nästa år dessutom börja betala för de långa sjukskrivningarna. Det framgår också av de ekonomiska kalkyler som ligger till grund för budgeten. Företag med många sjuka Hans Karlssons förslag om de långa sjukskrivningarna har alltså dömts ut helt av facken. Men nu innehåller det detaljer som gör det lättare för dem att acceptera det. Det framgår av finansplanen att småföretagen ska skyddas mot alltför höga kostnader. Förslaget ska heller inte kosta arbetsgivarna som grupp mer. Systemet ska alltså utformas så att det bara är arbetsgivare som har många sjuka anställda som ska förlora på det. Regeringen skriver också att förslaget ska gälla både privata företag och offentlig sektor och att det ska utformas så att det inte krockar med kollektivavtalen. Sanktioner övervägs Arbetsgivare som inte tar fram en plan för hur sjuka anställda ska rehabiliteras ska kunna straffas, olika sanktioner övervägs, skriver regeringen.Hur detaljerna i förslaget ska se ut ska partierna diskutera vidare efter att budgeten presenterats nästa tisdag. Budgetförhandlingarna, som egentligen skulle vara avslutade nu började oväntat kärva på tisdagen. Regeringen och miljöpartiet anser att förhandlingarna är klara. Men vänsterpartiet dröjer med sitt svar. Orsaken är bland annat att partiet inte fått igenom att den kritiserade försämringen av sjukpenningen ska vara tillfällig. LO och vänstern emot Inte bara vänsterpartiet utan även LO vill att försämringen ska tas bort så fort det går. Men det har finansminister Bosse Ringholm inga planer på. Tillfälliga partiledaren Ulla Hoffman sa på tisdagen att det blir partiledningen som får bestämma om vänstern kan ställa upp på budgeten. - Vi har några frågor, och det har vi också meddelat Finansdepartementet om, så de vet om det. Och verkställande utskottet fattar beslut på onsdagen, säger vänsterns tillfälliga partiledare Ulla Hoffman.
Fredrik Furtenbach