Minskad dödlighet i hjärtsvikt

Dödligheten i hjärtsvikt har minskat kraftigt under 1990-talet. Dödligheten har gått ner med mellan 30 och 50 procent, visar en ny svensk undersökning enligt Svenska dagbladet.
De senaste tio åren har behandlingen av hjärtsvikt förändrats, både vad gäller mediciner och metoder. Bland annat har särskilda hjärtsviktsmottagningar öppnats på många sjukhus. Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte förmår pumpa tillräckligt mycket blod, vilket bl.a. kan leda till andnöd och vätskeansamlingar i kroppen.