Minskning av antal sjukskrivna

De senaste månaderna har antalet nya sjukskrivna minskat, och Riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborg ser nu ett trendbrott. Sverige har haft en ständigt stigande sjukfrånvaro i fem år.
- Nu har kulmen nåtts. Det är till och med så att det är lite lägre sjukskrivingtstal nu, jämfört med för ett år sedan. Det handlar framför allt om att infödet av nya fall har minskat, säger Riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborg 120 miljarder om året I fem år har sjukskrivningskurvan pekat rakt uppåt. Den årliga notan ligger nu på ungefär 120 miljarder och har ätit upp allt utrymme för reformer och mer därtill. Ekonomistyrningsverket som igår kom med en färsk prognos för statens finanser räknar med att taket för statens utgifter överskrids med 8 miljarder i år och 17 miljarder nästa år. Men det är ändå något bättre än vad verket trodde i sin förra prognos, och det beror till stor del på att trenden för sjukfrånvaron tycks ha brutits. De senaste månaderna har kostnaderna för sjukfrånvaron legat under motsvarande månader förra året. Regeringen har i samband med de pågående budgetförhandlingarna kommit med förslag för att minska sjukskrivningarna. Det har handlat om utökat arbetsgivaransvar och lägre ersättningar. Attitydförändringar orsak Men de här förslagen har inte lämnat skrivbordet, och den vändning som Riksförsäkringsverket nu ser, beror snarare på attitydförändringar, enligt Anna Hedborg. - Det är ingen tvekan om att det talas väldigt mycket mera om sjuksskrivningarna överallt, och att det finns en större medvetenhet om att det också finns risker med sjukskrivningar. Något som också har hänt är att läkarna deltidssjuksskriver mycket mera, säger Anna Hedborg generaldirektör på Riksförsäkringsverket.
Martin Ahlquist