Regler hindrar presstöd till nättidningar

Tidningar som enbart distribueras via internet har rätt att få presstöd men får det inte därför att reglerna är skrivna på ett sätt som bara passar vanliga papperstidningar. Senare under onsdagen väntas besked om hur reglerna ska tolkas av Presstödsnämnden.
Greger Toolanen och två medarbetare ger sen snart tre år tillbaka ut en lokal dagstidning på nätet, Eurocitynet. Det är en handfull nyheter per dag, oftast rätt korta notiser. Redaktionen finns i ett industriområde i Haparanda. Det här ju gränstrakter, många är tvåspråkiga så nyheterna hämtas också från den finska sidan av Torne älv och åtminstone en notis per dag skrivs dessutom på finska språket. Snabba nyheter Möjligheten att snabbt få ut nyheterna ser Greger Toolanen som främsta konkurrensmedlet gentemot papperstidningarna men också debattartiklarna tycker han är viktiga. – Skillnaden mellan en debattartikel hos oss och en tidning är att här får de allt utrymme de vill ha utan att vi gräver något i den, vi tittar igenom det pressetiska naturligtvis. Lokalt kan vi släppa fram vem som helst. De lokala frågorna är de som berör, om skolan ska läggas ned, om man ska göra ändringar i simhallen, eller vad det kan vara. Ej oberoende Eurocitynet är inte en oberoende dagstidning utan en del av ett företag som samtidigt gör broschyrer och annan information åt företag och myndigheter, det är därifrån det mesta av inkomsterna kommer. En fristående dagstidning på nätet skulle behöva presstöd för att komma igång, anser Greger Toolanen. Men under de sju år som elektroniska medier varit berättigade till stöd så är det ingen som har fått. Illa anpassat för nätet I reglerna står det om spaltmeter, spridningsområde och abonnerad upplaga. Illa anpassat till internetmedier anser nättidningen Sourze i en skrivelse till presstödsnämnden och mycket talar för att nämnden håller med i sitt utlåtande senare idag och kommer att föreslå att kulturdepartementet tar sig an ärendet för att se om det går att ändra reglerna. I väntan på det planerar Greger Toolanen och en finsk kollega en ny nättidning längre norrut i Tornedalen. Men Örjan Pekka, chefredaktör för papperstidningen i området är än så länge inte oroad av den elektroniska konkurrensen. – Jag tror att det har en ganska marginell påverkan. Visserligen kan de ju vara raskare att vidarebefordra pressmeddelanden, händelsenotiser, olyckor o liknande eftersom vi är en tvådagarstidning med tvådagarsutgivning. Däremot kan man ju aldrig konkurrera med den mängd lokala material som en dagstidning producerar.
Johan Prane