Uppehållstillstånd till sexslavar

Sverige bör åta sig att undersöka möjligheten för att ge kvinnor som förts till Sverige för att utnytjas sexuellt tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd.
Det skriver jämställdhetsminister Margaretha Winberg och justitieminister Thomas Bodström på DN Debatt idag. Dom föreslår att dom nordiska och baltiska länderna ska genomföra nationella handlingsplaner mot människohandeln före utgången av 2005. På onsdagen möts dom dom nordiska och baltiska ländernas jämställdhets och justitieministrar i Stockholm för att diskutera frågan.