Frågan om A och B aktier stöter på patrull

En fråga som skulle ha tagits upp på Ericssons stämma var frågan om hur röstskillnaderna mellan A- och B-aktier skulle försvinna. Nu har frågan skjuitits på framtiden. Och det kan bli strid inom EU-kommissionen om förslaget att ta bort aktier med olika röststyrka. För enligt vad Ekot erfar, är miljökommissionär Margot Wallström mycket kritisk till de senaste tanke-gångarna.
Det är Frits Bolkestein, kommissionär med ansvar för EU:s inre marknad, som hårt driver ett förslag om att underlätta företagsköp över gränserna. I det förslaget finns bl a tuffa restriktioner när det gäller möjligheten för vissa medlemsländer att behålla aktier med olika röstetal. I Sverige är det ju vanligt att vissa A-aktier till exempel har 1.000 röster medan en B-aktie bara har en. Det är bland annat det som Bolkestein vill ha bort, en aktie - en röst, är hans modell. Men än så länge är inte det något officiellt förslag, det här är bara tankar som Frits Bolkestein fört fram när han diskuterat förslaget. Om det också ska bli ett officiellt kommissionsförslag måste han ha med sig en majoritet bland de övriga i kommissionen. Och enligt vad Ekonomiekot erfar, är miljökommissionären Margot Wallström mycket kritisk till Bolkesteins tankar. Även om hon är svensk så sitter hon inte i kommissionen för att företräda Sverige. Men trots det har hon stor förståelse för den oro som finns i bland annat Sverige för att skrota modellen med A- och B-aktier. Hon skulle därför försöka att stoppa Bolkesteins förslag. Enligt uppgift till Ekonomiekot är också den finländske kommissionären Erkki Liikanen kritisk till Bolkesteins förslag, också Finland skulle kunna få problem med förslaget. Kommissionen måste dock inte vara enig, det räcker med en majoritet av rösterna.