Vattenverk utslaget i Bagdad

I Bagdad hotas vattenförsörjningen i en stor del av de fattigaste förorterna sedan ett vattenreningsverk bombats, rapporterar Internationella rödakorskommittén .
Enligt Röda Korset går alla vattenreningsanläggningar nu på reservgeneratorer, eftersom den normala eltillförseln är begränsad och flera anläggningar har stannat. Samtidigt är flera sjukhus överfyllda med skadade, där möjligheterna att operera är begränsade av brist på el, utrustning och utrymme. Den osäkra situationen hindrar också Röda Korset från att ta sig fram till sjukhusen.