Lägre skatt ska locka läkare till glesbygden

Svenska experter bör få samma skattelättnader som utländska experter i avfolkningsorter för att rädda tillgången på bristyrken, såsom läkare och tandläkare. Det föreslår förre inrikesminister Jörgen Andersson, i en utredning om hur den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden ska kunna öka.
– Om vi nu har sagt att utländska experter ska kunna få skattegynnade tjänster under en viss tid, varför ska vi då inte kunna ge samma möjlighet för inhemska experter så att vi får en bättre regionalpolitiska balans i vårt land, säger Jörgen Andersson. Tre år med lägre skatt Förslaget går ut på att skogslänen – från riksgränsen i norr till Värmland i söder, med undantag för vissa tätorter – under tre år ska kunna erbjuda nyckelpersoner en anställning där de får en skattereduktion på 75 procent. De skulle alltså får alltså behålla 25 procent mer av lönen. Förutsättningen är att de är läkare eller något annan yrke där det råder en brist på orten. Samma person ska bara kunna utnyttja erbjudandet en gång. Andra bidragsmodeller har tidigare föreslagits för att få nyckelpersoner att ta jobb i avfolkningsbygder, men de förslagen har förkastats. Högre bidrag till pendlare Ett annat förslag som utredaren lägger fram är ett större pendlingsbidrag. För dagpendlare skulle bidraget bli 2 200 kronor i månaden i stället för 1 200 som idag. Bidraget ska också kunna ges i två år, mot ett halvår idag. För dem som veckopendlar vill han införa ett nytt månadsbidrag på 1 200 kronor. I stället vill Jörgen Andersson ta bort alla flyttbidrag som finns idag. – Det gör jag därför att flyttbidragen inte har fyllt den funktion som det var tänkt. 85 procent av dem som erhållit flyttbidrag skulle enligt en rapport från Riksrevisionsverket ha flyttat även utan bidraget, säger enmansutredaren Jörgen Andersson.
Mari Forssblad