Röda Kors-medarbetare dödad i Bagdad

Internationella Röda Korsets verksamhet i Bagdad ligger för närvarande nere. Det är för farligt för medarbetarna att röra sig ute. Två rödakorsbilar i har beskjutits och minst en hjälparbetare befaras ha dödats.