Uppehållstillstånd vapen mot kvinnohandel

De nordiska och baltiska länderna enades under onsdagen om en rad åtgärder för att försöka förhindra kvinnohandel, så kallad trafficking. Ett av förslagen går ut på att länderna ska åta sig att undersöka möjligheten för offren att få tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd.
Under förra året genomfördes en gemensam kampanj mot kvinnohandel i de tre baltiska och i de fem nordiska länderna. Under onsdagen träffades de ansvariga ministrarna i Stockholm för ett avslutande seminarium. Länderna enades också om om en rad åtgärder för att försöka förhindra kvinnohandel. Tillfälliga uppehållstillstånd Åtgärderna är inte särskilt konkret beskrivna. Men länderna ska till exempel åta sig att undersöka möjligheten för offren att få tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd i destinationsländerna. Senare i vår lägger regeringen fram en proposition som rör kvinnohandel som kommer ta upp liknannde lagförslag. Men enligt Margareta Winberg kommer det i Sverige inte handla om några permanenta uppehållstillstånd. – Detaljerna kring de här frågorna kommer när den propositionen lägg till riksdagen och då kan jag säga att det handlar om ett tillfälligt uppehållstillstånd, säger vice statsminister Margareta Winberg.
Catarina Malmsberg