Dålig bromskoll på X2000

Efter en incident i Vikingstad utanför Linköping för ett och ett halvt år sedan där en bromsenhet ramlade av ett X2000-tåg hade SJ bestämt att bromsarna skulle sättas fast bättre. Men en undersökning som Järnvägsinspektionen gjorde i mars visade att det fortfarande fanns tåg som inte var åtgärdade.
Det fanns en liten risk för urspårningar, säger Dick Rydås, järnvägsinspektör: – Ja, det var ju det som hände i Vikingstad. Vi bedömde det inte som en akut risk för urspårning eftersom tågen har gått i elva, tolv, tretton år och det här har hänt en gång som lett till ett tillbud. Bromsenhet kunde lossna Incidenten i Vikingstad utanför Linköping hösten 2001 visade att det fanns risk för att de bromsenheter, stora som papperskorgar, som sitter under varje vagn på X2000 kunde lossna och i värsta fall göra så att tåget spårade ur. Efter det bestämde SJ att bromsarna skulle sättas fast bättre. Före augusti förra året skulle det vara gjort, annars skulle tågen få körförbud, bestämde SJ. Tågen har fortsatt rulla, men en stickprovskontroll som Järnvägsinspektionen gjorde ett halvår senare visade att det fortfarande fanns tåg som inte uppfyllde SJ:s nya krav. – Har man satt upp ett eget kvalitetssystem och satt upp egna interna regler om att det här ska följas och inte gör det - då har man en brist i systemet och då kan naturligtvis brister uppstå, säger Dick Rydås. Alla ordnade Nu har alla tåg fått bromsarna ordnade, säger SJ. Exakt hur missen gick till ska utredas till i maj. Men det var företaget Euromaint som sköter underhållet som gjorde fel. Bland annat underhållet har tidigare kritiserats av Järnvägsinspektionen. I det här fallet utförde man åtgärden fel, säger Erik Sundblad, ansvarig för produktion på Euromaint. – Det här visar ju att vi inte nått hela vägen och att vi fortfarande kan ha brister i det egna kvalitetssystemet.
Cecilia Strömberg