Möte på lördag om interimsregering

Timmarna efter att USA hävdat att Bagdad fallit, sa vicepresident Dick Cheney på onsdagen att amerikaner och irakier ska träffas i Irak redan på lördag.
Syftet med mötet är att planera för en interimsregering. Den amerikanska regeringen har namngett 43 irakiska personer som ska vara med. 14 av dem lever i exil och 29 finns inne i Irak. En av deltagarna är Ahmad Chalabi. Han bor i USA och är ledare för Irakiska nationalkongressen. Chalabi sa att mötet ska hållas på en militärbas utanför Nassiria i södra Irak. Chalabi - som av amerikanska medier nämns som en av de ledande i återuppbyggnaden av Irak - kritiserade på onsdagen den amerikanska regeringen. I en intervju gjord i Nassirija i Irak av CNN sa exilpolitikern att de amerikanska styrkorna har misslyckats med att garantera säkerheten för Iraks invånare. Chalabi uppmanade också Washington att snabbt ge humanitär hjälp till befolkningen. Med adress till den före detta USA-general som har utsetts att leda en provisorisk amerikansk civilförvaltning, frågade Chalabi: - Var är generallöjtnant Jay Garner nu? Varför stannar han i Kuwait?